Välkommen att anmäla dig här

EFTER SUCCÉERNA MED TALARE FRÅN SCA, SKF, VOLVO GROUP OCH ERICSSON HAR VI NU NÖJET ATT BJUDA IN DIG TILL YTTERLIGARE ETT BRAND LEADERSHIP FORUM. DEN HÄR GÅNGEN MED TALARE FRÅN TRELLEBORGS KONCERNLEDNING - SENIOR VICE PRESIDENT, GROUP COMMUNICATIONS OFFICER.

PATRIK ROMBERG

TEMA

TRANSFORMING A GLOBAL CORPORATE BRAND
BASED ON DIGITIZATION & COMMUNICATION

För att skapa fokus och öka kundvärdeT i en digital värld har Trelleborg, baserat på en ny varumärkesplattform, utvecklat konceptet "ease of doing business & business acceleration”. Konceptet bygger på fyra digitala dimensioner – nya smarta produkter, ny affärsmodell, nya tjänster och verktyg, samt en ny modell för integrerad marknadsföring och kommunikation.

Utifrån denna strategi leder dagens talare arbetet med att transformera Trelleborgs varumärke på 50 marknader. Arbetet drivs parallellt över ett flertal industrisegment med målet att löpande skapa en engagerande, relevant och intressant upplevelse i alla touch points genom hela kundresan, online och offline.MISSA INTE TILLFÄLLET ATT FÅ DIREKT INBLICK I HUR MAN LEDER DETTA VARUMÄRKESARBETE UR ETT KONCERNLEDNINGSPERSPEKTIV.

VILKA ÄR UTMANINGARNA OCH VILKA ÄR FRAMGÅNGSFAKTORERNA?

VÄLKOMMEN TILL SPACE PRODUCTIONS STUDIO
PÅ NORRA LÅNGEBERGSGATAN 8

22 MARS 2018


KL. 08.15 - 10.00FRUKOST OCH NÄTVERKANDE FRÅN 08.15. SEMINARIET BÖRJAR KLOCKAN 09.00.
VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG HÄR.

JA, SJÄLVKLART KOMMER JAG.

Namn *
Namn

VÄLKOMMEN ATT FÖLJA OSS PÅ INSTAGRAM HÄR

ERICSSON | CHIEF MARKETING & COMMUNICATIONS OFFICER

HELENA NORRMAN

TEMA

LEADING A GLOBAL BRAND TRANSFORMATION

VÄLKOMMEN ATT LADDA NER HELENA NORRMANS PRESENTATION HÄR

SCA I GLOBAL MASTER BRAND DIRECTOR

BENGT ERIKSSON

TEMA

MANAGING A TOTAL BRAND EXPERIENCE IN 100 COUNTRIES

VÄLKOMMEN ATT LADDA NER BENGT ERICSSONS PRESENTATION HÄR

SKF I SENIOR VICE PRESIDENT COMMUNICATION & GOVERNMENT RELATIONS

INGALILL ÖSTMAN

TEMA

BUILDING A SUSTAINABLE CORPORATE BRAND FROM WITHIN

VOLVO GROUP I GLOBAL BRAND MANAGER VOLVO TRUCKS

CHRISTER LINDQVIST

TEMA

CREATING BRAND ENGAGEMENT IN THE DIGITAL AGE